درخواست تاکسی

شماره تلفن های شهری:

(057) 717-77-77

شماره تلفن های همراه:

75-55 (CallBack (با شما تماس خواهیم گرفت))

دفتر

آدرس دفتر:

61072, g. Harkov, ul. Otakara Yarosha, d.25-A, metro «Botanicheskiy sad» (TTs «Leto», 2 etag)

برنامه کاری دفتر:

‫د‬وشنبه‬. – ‫جمعه‬.: ‫از 8:00 تا 19:00‬

‫شنبه‬. – ‫یکشنبه‬.: ‫از 9:00 تا 18:00‬

شخص مسئول:

Bublik Vladimir Aleksandrovich

کنترل کیفیت خدمات

تماس با مدیریت

روابط عمومی (بخش بین الملل)

بخش تبلیغات

تلفن:

+7 (3522) 60-82-94 دیگر شماره تماس 1467