Đặt xe

Số điện thoại thành phố

(057) 717-77-77

Số điện thoại di động

75-55 (CallBack (We will return your call))

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

9 Shekspira St. (separate entrance), Khrakov, 61054

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 19:00

T7.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Vasina Natalya Aleksandrovna

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo